Your Cart

Hồ sơ năng lực công ty môi trường Singtech

1. Sơ đồ tổ chức công ty môi trường Singtech

2. Ban giám đốc công ty môi trường Singtech
STT Họ và tên Học vị Chức vụ
1  ĐỔNG THỊ ÁNH TUYẾT  Kỹ sư Giám đốc
2 Ông HUỲNH KHOA
 Thạc sĩ Phó Giám đốc Dự án
3 Ông ĐỔNG QUANG MÂN  Tiến sĩ Phó Giám đốc  điều hành
3. Nhân sự
STT Họ và tên Học vị Chức vụ
BAN CỐ VẤN
1 ĐỔNG QUANG MÂN  Tiến sĩ
Viện Trưởng 
Chuyên ngành Sinh học, Viện nghiên cứu và đào tạo Tây Bắc. Cố vấn kỹ thuật môi trường.
2 ĐINH QUANG HUY
 Tiến sĩ Viện Trưởng 
Viện Khoa học Công Nghệ và Quản lý môi trường, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Cố vấn kỹ thuật, công nghệ.
3 TRƯƠNG ĐÌNH NAM
 Tiến sĩ Giảng viên
Công nghệ môi trường, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Cố vấn kỹ thuật.
PHÒNG DỰ ÁN
1  LÊ NGUYỄN THANH THẢO Kỹ sư Công nghệ môi trường
2 ĐỒNG MINH TOÁN Kỹ sư Công nghệ môi trường
3  HUỲNH SONG TOÁN Kỹ sư
Công nghệ môi trường
4  BÙI THÁM
Kỹ sư
Công nghệ môi trường
5  LÊ QUANG HIẾU Kỹ sư
Công nghệ môi trường
6  THÁI NGỌC PHƯƠNG LINH Kỹ sư
Công nghệ môi trường
PHÒNG MÔI TRƯỜNG
1 NHAN TÂM BÌNH
Cử nhân Công nghệ môi trường
2 NGUYỄN MINH HẢI ANH
Cử nhân Quản lý môi trường
3HUỲNH TẤN ĐẠT
Cử nhân Quản lý môi trường
4 NGUYỄN XUÂN THƯƠNG
Cử nhân Khoa học môi trường
PHÒNG KỸ THUẬT – THI CÔNG
1 VĂN ĐÌNH HÀ Kỹ sư Xây dựng
2TRẦN NHẬT MINH Kỹ sư Xây dựng
3 PHẠM MINH HUY
Kỹ sư Công nghệ môi trường
4 NGUYỄN CAO HÙNG Cử nhân
Quản lý môi trường
5 TRẦN NGỌC CẨM TIÊN Kỹ sư Công nghệ môi trường
6 TRẦN MINH QUÂN Kỹ sư Công nghệ môi trường
7 VƯƠNG MINH TÂM Kỹ sư Điện công nghiệp
8 NGUYỄN TỐ QUYÊN Kỹ sư Điện công nghiệp
PHÒNG KINH DOANH
1  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Cử nhân
Trưởng phòng
2  LÙI NHẬT UYÊN CHI Cử nhân
Quản lý môi trường
3  NGUYỄN THỊ YẾN NHI Cử nhân 
Quản lý môi trường
4 NGUYỄN THANH HUYỀN Cử nhân
Quản lý môi trường
5  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Cử nhân
Quản lý môi trường
6 ĐẶNG THỊ THANH LÊ Thạc sĩ
Quản lý môi trường
7 PHẠM THỊ NGỌC HƯNG Cử nhân
Quản lý môi trường
8 DƯƠNG THỊ KIỀU TRANG Cử nhân
Quản lý môi trường
9  LÊ THỊ HỒNG NGỌC Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
10 NGUYỄN THỊ MẬN Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
11 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
12 PHẠM THỊ HUYỀN Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
13 NGUYỄN THÀNH NHÂN Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
14 HUỲNH MINH TÂM Cử nhân CĐ
Quản lý môi trường
PHÒNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÁNH – THỦ QUỸ
1  NGUYỄN THỊ MỸ LINH Cử nhân
Kế toán trưởng
2  NGUYỄN TRẦN NGỌC YẾN Cử nhân CĐ
Kế toán công nợ
3  HỨA THỤC MAI Trung cấp Thủ quỹ
4  TỐNG KIM CHI Cử nhân
Quản lý nhân sự