Your Cart

Thu gom chất thải rắn công nghiệp

Chất thải công nghiệp là gì ?

            Chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà máy, xí nghiệp,…Thông thường các loại chất thải này phát sinh ở nhiều ngành sản xuất khác nhau như dệt may, in ấn, sản xuất bao bì, chế biến gỗ,…Tùy theo ngành nghề sản xuất của mỗi doanh nghiệp mà phát sinh ra các loại chất thải khác nhau và chủ yếu phân loại thành 2 nhóm chính là chất thải công nghiệp nguy hại và chất thải công nghiệp không nguy hại (còn gọi là chất thải công nghiệp thông thường). Vì vậy phải có kế hoạch quản lý và xử lý đúng quy định để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định 179/2013/NĐ – CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để xử phạt như sau:

Ø  Thứ nhất: Về phạt tiền.

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 179/2013/NĐ – CP về một số mức hình phạt tiền như sau:

1. Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định; chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định hoặc không đúng quy định về bảo vệ môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao chất thải rn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường dưới 1 m3 (hoặc tấn);

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 1 m3 (hoặc tấn) đến dưới 2 m3 (hoặc tấn);

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 2 m3 (hoặc tấn) đến dưới 3 m3 (hoặc tấn);

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 3 m3 (hoặc tấn) đến dưới 4 m3 (hoặc tấn);

đ) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 4 m3 (hoặc tấn) đến dưới 5 m3 (hoặc tấn);

e) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 5 m3 (hoặc tấn) đến dưới 10 m3 (hoặc tấn);

g) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 10 m3 (hoặc tấn) đến dưới 20 m3 (hoặc tấn);

h) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 20 m3 (hoặc tấn) đến dưới 30 m3 (hoặc tấn);

i) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 30 m3 (hoặc tấn) đến dưới 40 m3 (hoặc tấn);

k) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 40 m3 (hoặc tấn) đến dưới 60 m3 (hoặc tn);

l) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đ, thải chất thải rắn thông thường từ 60 m3 (hoặc tấn) đến dưới 80 m3(hoặc tấn);

m) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 80 m3 (hoặc tấn) đến dưới 100 m3(hoặc tấn);

n) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường từ 100 m3 (hoặc tấn) trở lên.

2. Phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt so với mức phạt tiền tương ứng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đng.

3. Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường.”

Ø  Thứ hai: Về hình phạt bổ sung.

Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản trên ;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản trên.

Quy định xử lý ra sao ?

            Theo Điều 31 Nghị định 38/2015/NĐ – CP  về quản lý chất thải và phế liệu thì các doanh nghiệp xí nghiệp phát sinh chất thải công nghiệp phải tiến hành chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định tại Điều này.

Quy trình tiếp nhận xử lý chất thải của công ty TNHH Công nghệ Môi trường Singtech

-          Công ty môi trường Singtech tiếp nhận khách hàng và tiến hành khảo sát loại chất thải, khối lượng phát sinh đang lưu trữ,...

-          Công ty môi trường Singtech báo giá thu gom và xử lý chất thải gửi cho khách hàng.

-          Công ty môi trường Singtech ký hợp đồng và tiến hành tập kết thu gom bằng xe chuyên dụng của công ty.

-          Công ty môi trường Singtech gửi chứng từ thu gom và xử lý chất thải, tiến hành thanh toán và thanh lý hợp đồng.

 


Quý doanh nghiệp có nhu cầu muốn thu gom xử lý rác thải công nghiệp, xin liên với chúng tôi 

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Singtech (Singtech Co,. Ltd

Trụ sở: 256 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 63A, đường TCH26, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

Email: moitruongsingtech@gmail.com

Hotline:  0969859069 Ms Trinh - 0933834555 Ms Ánh - 0978530869 Ms Hưng

Website: http://singtechco.vn