Your Cart

Văn bản pháp luật


STT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC

Nội dung

1

Luật

55/2014/QH13

23/6/2014

1/1/2015

Luật Bảo vệ Môi trường 2014

2

Luật

17/2012/QH13

21/12/2012

1/1/2013

Luật tài nguyên nước

3

Nghị Định (Thay thế Nghị định 27/2013/NĐ-CP )

127/2014/NĐ-CP

31/12/2014

15/02/2015

Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

4

Nghị Định

19/2015/NĐ-CP

14/2/2015

1/4/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

5

Nghị Định

18/2015/NĐ-CP

14/02/2015

1/4/2015

Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.

6

Nghị Định

201/2013/NĐ-CP

27/11/2013

1/2/2014

Quy định thi hành của Luật tài nguyên nước

7

Nghị Định

179/2013/NĐ-CP

14/11/2013

30/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

8

Thông Tư

65/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

01/03/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

9

Thông tư

36/2015/TT-BTNMT

30/6/2015

15/8/2015

Quy định về quản lý chất thải nguy hại ( Thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT)

10

Thông tư

43/2015/TT-BTNMT

29/09/2015

01/12/2015

Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

11

Thông tư

35/2015/TT-BTNMT

30/6/2015

17/8/2015

Quy định về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

12

Thông tư

27/2015/TT-BTNMT

29/5/2015

15/7/2015

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

13

Thông tư

26/2015/TT-BTNMT

28/5/2015

15/7/2015

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

14

Thông tư

13/2015/TT-BTNMT

31/3/2015

1/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15

Thông tư

27/2014/TT-BTNMT

5/5/2014

15/7/2014

Quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

16

Thông Tư - Bộ Y Tế

31/2013/TT-BYT

15/10/2013

01/12/2013

Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

17

Thông tư

26/2011/TT-BTNMT

18/07/2011

2/9/2011

Hướng dẫn nghị định số 29/2011/ND-CP             


Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Singtech (Singtech Co,. Ltd

Trụ sở: 256 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 63A, đường TCH26, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

Email: moitruongsingtech@gmail.com

Hotline:  0969859069 Ms Trinh - 0933834555 Ms Ánh - 0978530869 Ms Hưng

Website: http://singtechco.vn